Cennik
Na wysokość opłat wpływają przede wszystkim:

  • rodzaj prowadzonej działalności
  • ilość dokumentów księgowych
  • ilość pracowników i właścicieli

Przykładowe ceny za świadczone usługi przedstawiają się następująco:

  • Księga Przychodów i Rozchodów od 200,- zł
  • Księgi rachunkowe (pełna księgowość) od 550,- zł
  • ryczałt od 150,- zł
  • sprawy pracownicze z obsługą ZUS od 30,- / 40,- zł od osoby


Ostateczne opłaty kształtowane są w procesie negocjacji z klientem.

Powyższe ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług – VAT.